Rabaty

5% - dla członków Stowarzyszenia, oraz dla osób, które kupiły fretkę posiadającą metrykę wystawioną przez Stwarzyszenie (prosimy o podanie nr metryki w uwagach do zamówienia).